Coordinates 49.124N 17.2904E
Altitude 0 MAMSL
Note Malá startovačka ve vlastnictví obce. Start je umožněm do všech směrů. Může se stát, že bude na místě vzrostlejší tráva.
Ideal wind direction1