Coordinates 49.1102N 17.6171E
Altitude 0 MAMSL
Note Startování do všech směrů, PPG,tříkolky, Pravidelně sečena tráva
Ideal wind direction0