Coordinates 49.1032N 17.4251E
Altitude 0 MAMSL
Note Startování do všech směrů, PPG, tříkolky - nelítat nad Jalubí!
Ideal wind direction193