Coordinates 50.1923N 17.0648E
Note možnost parkování
Take off Šerák