Startowiska - Kamenec - start č.2 22.04.2021 17:18
Startowiska - Kamenec - start č.1 22.04.2021 17:22
Startowiska - Koukolova hora 24.04.2021 08:43
Startowiska - Koukolova hora 25.04.2021 10:52
Startowiska - Žaškov Zemiansky Diel 25.04.2021 20:21
Startowiska - Tetřeví hora 29.04.2021 20:51