Koordynaty 50.3642N 16.1136E
Uwagi Mesto INFO 123,400