Identifikator: ID widea - na przykład w URL https://www.youtube.com/watch?v=YDTop4dZBYE jest to YDTop4dZBYE