Koordynaty 48.9367N 21.9958E
Uwagi Kamenica LETISKO 122,600